top of page
  • Kungwan Auksorn

วิธีขอวีซ่าเชงเก้นด้วยตัวเอง (Schengen Visa)

อัปเดตเมื่อ 22 เม.ย.


ในขณะที่เรากำลังวางแผนการเดินทางไปสแกนดิเนเวีย เรารู้อยู่แล้วว่าพาสปอร์ตนิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ภูมิภาคสแกนดิเนเวียโดยไม่ต้องมีวีซ่าและอยู่ได้นานถึง 90 วัน แต่สำหรับคนไทยนั้นต้องมีการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง และถ้าจะเดินทางไปยังประเทศในทวีปยุโรปแล้ว คนไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนเสมอ ยกเว้นบางประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งเชงเก้นวีซ่าไม่ใช่ทุกประเทศในยุโรปจะใช้วีซ่านี้ ดังนั้นเราต้องมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวีซ่าในครั้งนี้ เราจะทำการขอวีซ่าเชงเก้นด้วยตัวเอง ซึ่งข้อมูลโดยส่วนใหญ่เราก็จะศึกษาจากเว็ปไซต์ ที่เป็นตัวแทนในการทำวีซ่าในประเทศไทย ซึ่งมีเวอร์ชั่นภาษาไทยซึ่งเราสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดเพิ่มเติม และเราจึงได้เริ่มกระบวนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นด้วยตัวเองในบล็อกโพสต์นี้ เราจะให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีสำหรับคนไทยสามารถดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้นด้วยตัวเอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้นประเทศใดบ้างที่รวมอยู่ในข้อตกลงเชงเก้นและนโยบายวีซ่า?


ปัจจุบันข้อตกลงเชงเก้นและนโยบายการขอวีซ่าครอบคลุม 26 ประเทศในยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ หากคุณต้องการเดินทางในประเทศใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นก่อนการเดินทางของคุณและอีกสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจก่อนการขอวีซ่า ก็คือ แผนการเดินทางของเราว่าเราเดินไปประเทศยุโรปนั้นกี่ประเทศและใช้เวลาในแต่ละประเทศนานเท่าไหร่ เพื่อเราจะได้ยื่นขอวีซ่าได้ถูกประเทศและตรงตามนโยบายของประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น สำหรับ แผนการเดินทางของเราในครั้งนี้จะเดินทางไปประเทศในสแกนดิเนเวีย ทั้งหมด 3 ประเทศ คือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ซึ่งโจทย์ของเราคือ จะต้องไปขอเชงเก้นวีซ่านี้กับประเทศไหนดี


เมื่อเราได้หาข้อมูลแล้วในการเดินทางในครั้งนี้ ประเทศที่เราจะต้องยื่นขอวีซ่า คือ ประเทศที่เราอยู่นานที่สุด แต่เมื่อเราดูแผนการท่องเที่ยวของเราแล้วนั้น ทุกประเทศที่เราเดินทางทั้ง 3 ประเทศนั้น เราใช้เวลาในแต่ละประเทศเท่าๆกัน ดังนั้น การขอวีซ่า จึงจำเป็นจะต้องขอวีซ่ากับประเทศที่เราเดินทางไปถึงประเทศแรก ซึ่งแผนการเดินทางของเรา คือ ประเทศเดนมาร์กวีซ่าเชงเก้นราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับวีซ่าเชงเก้นคือ 80 ยูโรสำหรับผู้ใหญ่ (ประมาณ 3,000 บาท) และ 40 ยูโรสำหรับเด็ก (ประมาณ 1,500 บาท) ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแสดงเป็นสกุลเงินยูโรเสมอ ดังนั้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินบาทอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าการสมัครของคุณจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร?


เมื่อคุณเตรียมที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้น คุณจะต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้:


1.) หนังสือเดินทางไทย(Passport) ซึ่งจะยังคงมีอายุ 3 เดือนหลังจากที่คุณวางแผนที่จะออกจากพื้นที่เชงเก้น


2.) รูปถ่ายสำหรับทำวีซ่า (ขนาดเท่ากับรูปถ่ายใน Passport) แต่ถ้าเราไปร้านถ่ายรูปเราก็สามารถบอกที่ร้านได้ว่าถ่ายรูปทำวีซ่าเชงเก้น


3.) หลักฐานการเดินทางและประกันสุขภาพที่ใช้ได้ในเขตเชงเก้น ครอบคลุมสูงสุด 30,000 ยูโร (ประมาณ 1,108,000 บาท)


4.) หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตผู้พำนัก,ทะเบียนบ้าน


5.) กำหนดการเดินทางของเที่ยวบินที่แสดงวันที่เดินทางมาถึงและออกเดินทางตามแผนของคุณไปยังพื้นที่เชงเก้น(ทำเป็นตารางการเดินทางวันเวลาให้ชัดเจน)


6.) หลักฐานที่พักระหว่างการเข้าพักในพื้นที่เชงเก้น (Hotel Booking)


7.) หลักฐานแสดงสถานะ ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)


8.) เอกสารหลักฐานทางการเงิน Bank Statement 6 เดือนย้อนหลัง และหนังสือรับรองยอดเงินในบัญชีจากธนาคาร เป็นสกุลเงิน DKK


9.) หนังสือรับรองจากบริษัทที่ทำงานข้อแนะนำเพิ่มเติม

-ในการขอเอกสารรับรองจากที่ทำงานก็เป็นเอกสารประกอบที่สำคัญ ซึ่งหนังสือรับรองการเป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆ รายละเอียดจะบอกถึงกำหนดการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศนี้และจะเดินทางกลับช่วงเวลานี้ ขอให้แนบเอกสารนี้เพิ่ม


-สำหรับในการเตรียม Statement เงินในบัญชีเราก็ได้ทำการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประเทศเดนมาร์ก แล้วว่าค่าครองชีพในการท่องเที่ยวแต่ละวันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และเราจำเป็นจะต้องมีเงินเท่าไหร่ตามระยะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยว และเราก็ฝากเงินเข้าบัญชีและขอเป็นหนังสือรับรองยอดเงินธนาคารเป็นสกุลเงินของเดนมาร์ก(DKK)


-สำหรับการจองที่พักโรงแรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเอกสารการจองห้องพักเราก็จำเป็นจะต้องแนบเอกสารยื่นเช่นเดียวกัน ในครั้งนี้เราขอแนะนำสำหรับเว็ปไซต์มที่วสามารถจองห้องพักที่สามารถยกเลิกการจองได้ในกรณีที่วีว่าไม่ผ่านซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกด้วย เราขอแนะนำจองกับ Agoda


-หลักๆสำคัญที่ หน่วยงานในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะดูเอกสารเกี่ยวกับการทำงาน หนังสือรับรองการทำงานมีระยะเวลาเดินทางไป-กลับที่ชัดเจน และดูถึงจำนวนเงินที่จะใช้จ่ายในการเดินทางว่ามีเพียงพอไหม มีเงินสำรองฉุกเฉินไหม อาทิเช่น บัตรเครดิต เราก็สามารถแสดงเพิ่มเติมได้ รวมไปถึงถ้าเรามีบ้านหรือซื้อบ้านเป็นของตัวเองเราก็สามารถนำไปประกอบได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า เรามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและที่พักอาศัยที่ชัดเจนในประเทศไทยจะใช้เวลานานแค่ไหนในการดำเนินการกับใบสมัครของฉัน?

เมื่อเราเตรียมเอกสารต่างๆครบแล้ว เราก็เข้าไปสมัครวีซ่าเชงเก้นออนไลน์ได้ที่ เว็ปไซต์ VFS.GLOBAL เราเลือกจุดมุ่งหมายที่เราจะเดินทางและทำการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลตามเว็ปไซต์ได้เลย และหลังจากนั้นเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเราก็ทำการนัดหมายวันเวลาที่เราจะไปยื่นเอกสารตัวจริงได้เลย พร้อมทั้งการติดตามสถานะการสมัครได้ด้วยเช่นเดียวกัน


หลังจากส่งเอกสารและไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 15 วันในการดำเนินการกับใบสมัครของคุณ ในบางกรณี การสมัครอาจใช้เวลาดำเนินการ 30-60 วัน เมื่อวีซ่าผ่านแล้วทาง VFS จะส่ง Passport มาให้เราทางไปรษณีย์
ดู 2,308 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page